13803

Υπηρεσιες Domain Names

Τελευταία Ενημέρωση: 21/10/2015

Η COSMOLINE δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρησή σου να προχωρήσει σε άμεση αγορά ή ανανέωση του Domain Name που επιθυμεί με κατάληξη «.gr», καλώντας στην γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 13803.

Μπορείς να ενημερωθείς για τους Όρους Σύμβασης της υπηρεσίας πατώντας εδώ.

Η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων που υποβάλλουν οι Καταχωρούμενοι διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλλησή των δηλώσεων καταχώρησης από το Μητρώο και όχι με την υποβολή τους στον Καταχωρητή.

H Cosmoline, ως επίσημος καταχωρητής (με Α.Μ. 97-013) για τα domain .gr επικοινωνεί με το Μητρώο μέσω μίας web based εφαρμογής. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης στην Cosmoline μέχρι τη διαβίβαση της από την Cosmoline στο Μητρώο και την πρωτοκόλλησή της από αυτό, είναι μια εργάσιμη μέρα.

Μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα ονόματα χώρου με κατάληξη «gr.» ή επιπλέον πληροφορίες μπορείς να απευθυνθείς στο site της EETT.