13803

Κώδικας Δεοντολογίας

Τελευταία Ενημέρωση: 23/11/2010

Η ΕΕΤΤ για να ρυθμίσει τα θέματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους καταναλωτές συμπληρωματικά προς το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο με την υπ’ αρ. 488/82/30-07-2008 απόφασή της, δημοσίευσε τον Κώδικα Δεοντολογίας.
Για να κατεβάσετε αναλυτικά τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές, παρακαλούμε πατήστε εδώ.