13803

Δείκτες Ποιότητας

Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2017

Πιστοί στις αρχές μας για την πλήρη και συνεχή ενημέρωση των συνδρομητών μας και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμόν 480/017/13-5-2008 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), δημοσιεύουμε τους Δείκτες Ποιοτικών Στοιχείων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Η δημοσίευση των στοιχείων των Δεικτών Ποιότητας γίνεται σε απόλυτη συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται από την παραπάνω απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Δείκτες Ποιοτικών Μεγεθών Cosmoline
Έκδοση για χρήστες με προβλήματα όρασης